Jelenič, M., & Vintar, M. (2014). Analiza stanja e-poslovanja v slovenski javni upravi: Primer upravnih enot Republike Slovenije. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.164