Milavec, U., & Klun, M. (2014). Seznanjenost javnega in zasebnega sektorja z ukrepi odprave administrativnih ovir v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.162