Kovač, M. (2014). Problem nepopolnih pogodb in mehanizmi pogodbenih spodbud pri javnih naročilih. Central European Public Administration Review, 8(1-2). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i1-2.149