Aristovnik, A., & Pungartnik, A. (2014). Uresničevanje ciljev Lizbonske strategije na regionalni ravni EU in Slovenija. Central European Public Administration Review, 8(1-2). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i1-2.146