Lavtar, R. (2014). Zagotavljanje enakosti spolov v slovenski lokalni samoupravi. Central European Public Administration Review, 8(1-2). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i1-2.144