Gregorič Rogelj, E. (2014). Javno zasebno partnerstvo v zdravstvu. Central European Public Administration Review, 7(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i4.142