Vloga in naloge asistentskega osebja pri organizaciji in izvedbi sestankov

  • Tatjana Kozjek
Keywords: poslovanje, organizacija, upravljanje s človeškimi viri

Abstract

V vsakdanjem poslovnem življenju si ne moremo zamisliti uspešnega dela in življenja brez medsebojnega dogovarjanja in sodelovanja. Probleme in vprašanja je zaradi njihovega obsega in zahtevnosti, treba reševati v širšem krogu ljudi, saj se na ta način lahko misli, predloge, mnenja dopolnijo. Prav zaradi kompleksnosti sestankov pa jih je treba skrbno organizirati in izvajati. Prispevek prikazuje vlogo in naloge asistentskega osebja pri organizaciji in izvedbi delovnih sestankov. Asistentsko osebje mora namreč poskrbeti za njihovo organizacijsko ter tehnično pripravo. Med sestanki skrbi za nemoten potek, morebitno zapisovanje in je pomoč predsedujočemu. Po sestankih pa
uredi gradivo in predsedujočega opozarja na preverjanje izvedbe zadolženih
aktivnosti udeležencev.
Published
2014-03-18
How to Cite
Kozjek, T. (2014). Vloga in naloge asistentskega osebja pri organizaciji in izvedbi sestankov. Central European Public Administration Review, 4(2-3). https://doi.org/10.17573/cepar.v4i2-3.66
Section
Articles