Trošarinski izdelki v Republiki Sloveniji in primerjava z drugimi državami

  • Ivan Kopina
  • Stanka Setnikar Cankar
Keywords: trošarine, harmonizirani trošarinski izdelki, neharmonizirani trošarinski izdelki, trošarinske stopnje, trošarinski sistem, povečanje trošarinskih stopenj

Abstract

Republika Slovenija je 1.5.2004 vstopila v EU. Ob tem je trošarinski sistem nadgradila tako, da je na področju harmoniziranih trošarin v celoti usklajen s pravnim redom EU. Vstop v EU se je odražal tudi na področju pobiranja dajatev, ki postanejo pravica Skupnosti v trenutku knjiženja terjatev v poslovne knjige, država članica pa zadrži 25 % tradicionalnih lastnih sredstev Skupnosti za stroške pobiranja teh dajatev. Po navedenem dejanju so trošarine postale najpomembnejše dajatve, ki jih v državni proračun vplača Carinska uprava Republike Slovenije. Pri primerjavi stopenj trošarin na trošarinske izdelke med izbranimi državami članicami EU lahko ugotovimo, da Republika Slovenija sodi med države z nižjimi stopnjami trošarin na tobačne izdelke, etilni alkohol in vmesne pijače. Treba bi bilo zvišati predvsem trošarine na tobačne izdelke ter alkohol in alkoholne pijače kar bi prispevalo k povečanju proračunskih sredstev, razlog za zvišanje pa je tudi zdravstveni vidik. Naša država bi lahko sledila zgledu Republike Hrvaške in uvedla trošarine na nekatere neharmonizirane trošarinske izdelke.
Published
2014-04-22
How to Cite
Kopina, I., & Setnikar Cankar, S. (2014). Trošarinski izdelki v Republiki Sloveniji in primerjava z drugimi državami. Central European Public Administration Review, 9(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i4.195
Section
Articles